Kilpailuehdotusten palautus

Kankaan Suvannon yleisen arkkitehtuurikilpailun kilpailuehdotukset palautetaan tämän verkkosivun lomakkeella.

Kilpailuaika päättyy perjantaina 14.1.2022 kello 13.00 (UTC+2).
Kaikkien tiedostojen nimen tulee alkaa nimimerkillä, esim. NIMIM_planssit.pdf.

Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säilymisestä kilpailutöiden vastaanottamisen yhteydessä siten, että toimituksen yhteydessä annettu tekijän tai tekijöiden nimet eivät tule kilpailun tuomariston tietoon. Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan vastaanottokuittauksen lähettämiseen.

Kilpailun järjestäjä voi hylätä ehdotukset, joissa on puutteita tai jotka eivät täytä kilpailuohjelmassa esitettyjä vaatimuksia. Saapuneet ehdotukset tullaan julkaisemaan kilpailun verkkosivuilla helmikuussa 2022.

Kilpailuehdotusten toimittaminen tapahtuu kilpailijan vastuulla. Määräajan jälkeen saapuvat tai puutteelliset kilpailuehdotukset hylätään. Kilpailijan on tiedostoja ladatessa syytä huomioida latauksen vaatima aika, latausjärjestelmä menee kiinni ilmoitettuna määräaikana.

Vaadittu aineisto palautetaan erillisinä tiedostoina seuraaviin kohtiin:

Kilpailuaika on päättynyt.
Saapuneet ehdotukset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla helmikuussa 2022.