Jatkumo

Ehdotus jatkaa kaavarungon mukaista kaupunkirakennetta liittäen sen Töyryjoen pohjoisosaan sekä jo rakennettuun ympäristöön alueen pohjoispuolella. Alueesta rakentuu mittakaavaltaan miellyttävä asumisen keidas, joka tarjoaa asukkaille ja kaupunkilaisille kiinnostavia pihatiloja ja vehreitä, aukiomaisia oleskelupaikkoja. Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti jaettu kolmeen osaan; itäpuolella punatiiliseen korttelialueeseen, länsipuolella puurakennusten kortteliin sekä keskelle jäävään aukioon.